SISTEMA ELEVATÓRIO ROUPEIRO LIFT 500

830.500.057.539 – SISTEMA ELEVATÓRIO ROUPEIRO 450 – 600 BASE SILVER 10KG LIFT 500

830.500.157.539 – SISTEMA ELEVATÓRIO ROUPEIRO 600 – 830 BASE SILVER 10KG LIFT 500

830.500.257.539 – SISTEMA ELEVATÓRIO ROUPEIRO 750 – 1170 BASE SILVER 10KG LIFT 500

830.500.010.539 – SISTEMA ELEVATÓRIO ROUPEIRO 750 – 1150 CROMADO BASE PRETO LIFT 500