SISTEMA ELEVATÓRIO ROUPEIRO LIFT 151

830.151.010.539 – SISTEMA ELEVATÓRIO ROUPEIRO 450 – 600 BASE SILVER 20KG LIFT 151

830.151.110.539 – SISTEMA ELEVATÓRIO ROUPEIRO 750 – 1170 BASE SILVER 20KG LIFT 151

800.153.007.539 – SUPORTE FIXAÇÃO FRONTAL SISTEMA ELEVATÓRIO ROUPEIRO PRETO 153