KIT 4 BALDES GAVETÃO GABI 800

502.971.803.997 – KIT 4 BALDES GAVETÃO / LIMPEZA MOD.800 X 230 P-49 ABS GABI

502.978.022.997 – KIT 4 BALDES GAVETÃO / LIMPEZA MOD. 800 X 300 P-49 ABS GABI

 

Informação adicional

Litros:

2 X 12 litros
2 X 5,5 litros

Nº baldes

4 baldes