ESQUADRO METÁLICO 4 FUROS 25 x 40 MM

203.254.000.735 – ESQUADRO METALICO 4 FUROS 25 X 40 ZN 020