BASE APARAFUSAR KPUSH2 78,5 MM

200.040.006.772 – BASE APARAFUSAR KPUSH2 14,4 X 78,5 MM BRANCO

200.040.045.772 – BASE APARAFUSAR KPUSH2 14,4 X 78,5 MM CINZA CLARO

200.040.024.772 – BASE APARAFUSAR KPUSH2 14,4 X 78,5 MM ANTRACITA

 

Informação adicional

Peso 55 kg